Butle na gazy techniczne – najważniejsze zasady związane z używaniem
Przechowywanie technicznych gazów w butlach pozwala na ich wygodne stosowanie, ale też wiąże się z pewnym zagrożeniem. Z tego też powodu wszystkie butla do argonu, Butla butle 13,4 L należy odpowiednio traktować, aby nie powodowały one żadnego niebezpieczeństwa. W pierwszej kolejności istotne jest, aby były dokładnie oznaczone, co pozwoli na identyfikację gazu znajdującego się we wnętrzu. Ewentualne pomyłki mogłyby być bardzo niebezpieczne, dlatego ma to bardzo duże znaczenie. Unikać też należy nagrzewania butli i trzymania ich w pobliżu źródeł ciepła, najbardziej odpowiednim miejscem do ich przechowywania będzie jakieś dobrze wentylowane, zadaszone pomieszczenie. Każda butla do tlenu którą chce się używać posiadać musi homologację, która potwierdzi jej odpowiedni stan techniczny. Taka homologacja jest robiona przez firmy posiadające uprawnienia, i polega na dokładnych oględzinach technicznego stanu oraz próbie ciśnieniowej. Jeżeli nic nie zostanie wykryte, to wystawione zostaną dokumenty potwierdzające ważność.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.